ترجمه غیر رسمی

با افتخار اعلام میدارد این مرکز با کادری متشکل از اساتید مجرب و متخصص در رشته های زبان انگلیسی و ادبیات فارسی در خدمت دانشجویان عزیز، اساتید گرامی و پژوهشگران فرهیخته باشد.

ما مفتخریم که با اساتید متخصص داخلی و خارجی همکاری متقابل و در اسرع وقت داریم.

-مقاله خود را به ما بسپارید واز هر نظر مطمئن باشید.

-ترجمه و ویرایش توسط اساتید مجرب زبان انگلیسی، زبان فارسی ونیز متخصص علمی رشته مربوطه.

-ویرایش فنی با دوبار بازبینی توسط دو ویراستار انگلیسی و ویراستار فنی متخصص رشته مربوطه. در این ویرایش بازبینی مقاله شما عبارت است از:

-پاراگراف بندی

-ساختار جملات

-دستور زبان (گرامر)

-املاء کلمات

-بازنگری جداول و نمودارها و نیز فهرست منابع (مراجع)

-ما ارتباطی که با اساتید متخصص در ویرایش بین المللی داریم که در اسرع وقت و در صورت نیاز حتماً مقاله شما را توسط یکی از آن اساتید بازبینی سوم خواهد شد.

 

آیا میدانید که مهم ترین دلیل پذیرفته نشدن مقالات پژوهشگران فارسی زبان، وجود اشکالات دستوری است، که با ویرایش صحیح می توان از اینگونه موارد پیش گیری کرد. ویراستاری با کیفیت مقالات خود را به ما بسپارید.