برنامه یکساله مرکز

با توجه به اهمیت دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه فرهنگسازی و توسعه کیفی و کمی آن، از منظر زبانی و بویژه زبان انگلیسی نیز این مهم ضرورتی مضاعف می یابد. با شکست حصر اقتصادی و گشایش فضا برای تعاملات اقتصادی، تجاری و فرهنگی از زبان یک میانجی گر بلامنازع می سازد که ارتباط را تسهیل می گرداند. با سیادتی که زبان انگلیسی در میان زبانها دارد اهمیت این موضوع باز هم چندبرابر می گردد. و مرکز تحقیقات زبان انگلیسی بعنوان مجرای اصلی این وظیفه می تواند بطور انحصاری این تمنا را محقق سازد. بر این اساس این مرکز می تواند بدلیل یگانگی در این عرصه به محور و کانون توجه به ارتقای کیفیت، فعالیت های پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری و کسب درآمد از فعالیت های پژوهشی است.

بدیهی است هر یک از واحدهای دانشگاهی متناسب با پتانسیل بالقوه خود می توانند از طریق فعالیت های پژوهشی و آموزشی بخشی از اهداف و برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند و لزوماً به دنبال اجرای همه اهداف و برنامه های کمی که متعاقباً در قالب نقشه استراتژیک تولید علم و فناوری ابلاغ می گردد، نباشند. اهتمام جدی در این راستا یک ضرورت است.در این میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با اولویت قراردادن فعالیت های علمی و اقتصادی در حوزه مطالعات زبان انگلیسی در نظر دارد تا با ایجاد مرکز تحقیقات این رشته بتواند گام های موثری در این حوزه در کشور بردارد. از جمله فعالیت های دارای برنامه ریزی شده و اولویت دار واحد تهران جنوب در این حوزه در سال اول فعالیت مرکزبه شرح ذیل می باشد:

 1. ایجاد "گاهها"ی متنوع پژوهشی از جمله اندیشگاه، نقدگاه، نشرگاه، درسگاه، کارگاه، گشتگاه، و همایشگاه به قصد تقسیم بندی نوین فعالیتهای پژوهشی یک مرکز ساختمند و قطب گونه
 2. ترسیم و تدوین و طراحی و اجرای کلاسها و دوره های نیاز-بنیاد
 3. تربیت کارشناسان و متخصین ویژه در عرصه های زبانی نظیر مترجمین ویژه شفاهی
 4. پرورش اندیشگران و کارورزان ویژه در مهارتهای مختلف زبانی نظیر تدریس
 5. برگزاری همایشهای خاص در تعاملات ملی و بین المللی زبان انگلیسی
 6. نقد وضعیت موجود در حوزه نشر، مواد درسی، آموزش، آزمون، و ترجمه
 7. تالیف کتاب و بروشور و جزوات مینیمال و کاربردی برای تمامی سطوح مخاطبین
 8. اجرای تورهای ویزه ی پژوهشی زبانی بعنوان اکوتوریزم زبانی
 9. بومی سازی مدلها و نظریات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی
 10. همکاری با نهادهای ملی و بین المللی در تقویت حوزه های زبان انگلیسی
 11. شناسایی نیازهای جامعه و بازار زبان انگلیسی در حوزه فرهنگسازی و تجاری سازی

جهت تداوم توسعه افتخار آمیز دانشگاه آزاد اسلامی پس از تجربیات کسب شده طی سه دهه رویکرد به سمت توسعه کمی و البته کیفی ضروری است. تاکید بر این موضوع میتواند منجر به ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری و کسب درآمد از فعالیت های پژوهشی شود.

هر یک از واحدهای دانشگاهی متناسب با توان بالقوه خود میتوانند از طریق هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی و آموزشی خود در این مهم گام بردارند. اهتمام جدی در این راستا ضرورتی اجتناب ناپذیر است و مد نظر مدیران محترم ارشد دانشگاه نیز قرار دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با اولویت قراردادن فعالیتهای علمی و اقتصادی در حوزه های مختلف منجمله حوزه زبان انگلیسی با ایجاد مرکز تحقیقاتی بتواند گام های موثری در این حوزه در کشور بردارد.

از جمله فعالیت های برنامه ریزی شده و اولویت دار واحد تهران جنوب در این مرکز از دید اینجانب به شرح ذیل است:

۱. توسعه کیفیت و ایجاد زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی حوزه کاربری زبان انگلیسی (این مهم باید با توجه به نوپا بودن مرکز و شرایط مالی مرکز باید ارزیابی و صورت میپذیرد).

۲. ایجاد وب سایت تحقیقاتی و پژوهشیو بروز رسانی اطلاعات آن در حوزه مطالعات زبان انگلیسی.

۳. تلاش جهت برگزاری با شکوه جشنواره ها و همایش های زبان انگلیسی در سطح ملی و بین المللی.

۴. همکاری فعال با دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه و جذب بودجه برون دانشگاهی در حوزه کاربری زبان انگلیسی.

۵. همکاری و ارتباط و تعامل کارآمد و موثر درون واحدی، منطقه ای و ملی.

۶. سامان دهی حضور در مسابقات و نمایشگاه های علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی زبان انگلیسی.

۷. تلاش جهت ثبت اختراع بین المللی ( Patent ) یا مالکیت معنوی به نام واحد تهران جنوب.

آسیب شناسی وضعیت موجود:

نقاط قوت:

-وجود تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مناسب جهت انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه مطالعات زبانی در واحد تهران جنوب

-وجود اعضای هیات علمی توانمند در رشته های مختلف مرتبط با علوم زبانی در واحد.

-وجود دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط در دانشگاه.

- اختصاص محل بسیار مناسب در مرکز تهران جهت استقرار مرکز تحقیقات و قطب زبان انگلیسی.

-همکاری و تعامل بسیار مناسب میان واحد تهران جنوب و ستاد ویژه توسعه علوم زبانی.

- وجود عزم جدی مدیران واحد جهت توسعه دانش زبانی

 

نقاط ضعف:

-عدم ارتباط مناسب میان دانشگاه و نهادهای فرهنگی جهت جذب بودجه.

- بودجه ناکافی دانشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی کلان در حوزه مطالعات زبان.

- کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی گرانقیمت در حوزه زبان انگلیسی.

- درک ناکافی عمومی از مزایای دانش زبان انگلیسی

 

فرصت ها:

-حمایت های مادی و معنوی دولت از توسعه فعالیت های مطالعات زبانی در کشور

-وجود پتانسیل نیروی انسانی علاقه مند (دانشجویان و اعضای هیات علمی)

-وجود واحد های خدماتی مرتبط با مطالعات زبان در استان

-حمایت دولت از توسعه شرکت های دانش بنیان حوزه مطالعات زبان در کشور

-حمایت سازمان های بین المللی از توسعه تحقیقات مبتنی بر مطالعات زبان

 

تهدید ها:

-ارتباطات ضعیف ملی و بین المللی جهت بسط و توسعه محصولات فرهنگی مبتنی بر دانش زبانی

-فقدان قوانین مالکیت فکری جهت حمایت از فروش دانش زبانی