هیئت علمی

ردیف
نام و نام خانوادگی 
مدرک  و رشته ی تحصیلی
رتبه
هیـأت علمی
گروه 
۱
خانم دکتر کبری توسلی
 دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
 دانشگاه آزاد واحد کرج 
 زبان، سنجش و ارزشیابی
۲
خانم دکتر ویدا رحیمی نژاد
 دکترای ادبیات انگلیسی
استادیار
 پژوهشگاه علوم و انسانی 
ترجمه
۳
خانم دکتر پریسا دفتری فرد
 دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
 آزاد- واحد تهران جنوب
رییس مرکز
۴
آقای دکتر علی ربیع
 دکترای زبانشناسی
استادیار
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
 ترجمه
۵
آقای دکتر حمید رضا شعیری
 دکترای معناشناسی
استاد تمام
 دانشگاه تربیت مدرس
نشانه شناسی زبان، هنر و ارتباطات
۶
آقای دکتر شهرام مدرس خیابانی
 دکترای زبانشناسی
استادیار
 دانشگاه آزاد-واحد کرج
 زبانشناسی-ترجمه و فرهنگ سازی
۷
اقای دکتر بهرام مولایی
 دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
 ترجمه
۸
خانم دکتر عزیز محمدی
 دکترای ادبیات انگلیسی
دانشیار
 انشگاه آزاد- واحد اراک
 ترجمه
۹
آقای دکتر حسین رحمن پناه
 دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
 آموزش
۱۰
 آقای دکتر اسمعیل اریب 
 دکترای آموزش زبان انگلیسی
 مربی
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
 ترجمه
۱۱
 سرکار خانم محمدی یگانه
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
مربی
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
 ترجمه و فرهنگ سازی
۱۲
 آقای دکتر مسعود خوش سلیقه
دکترای مطالعات ترجمه
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
ترجمه 
۱۳
 خانم دکتر مروارید لواسانی  
دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
دانشگاه آزاد-واحد شهر ری 
آموزش 
۱۴
 سرکار خانم بهناز امانی
دانشجوی دکترای ادبیات انگلیسی 
 مربی
 مدعو
ترجمه 
۱۵
 آقای دکتر علیرضا ذاکر
دکترای آموزش زبان انگلیسی 
مربی
مدعو
زبان، سنجش و ارزشیابی
۱۶
 خانم دکتر صبوحی
دکترای علوم قرآنی (ارشد آموزش زبان انگلیسی)
 مربی
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
ترجمه و فرهنگ سازی (قرآن)
۱۷
سرکار خانم منیژه بهبودی
ارشد آموزش زبان انگلیسی
مربی
 دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
آموزش زبان
۱۸
آقای دکتر سجاد حق شناس
دکترای علوم اعصاب شناختی
مربی
پژوهشکده علوم‌شناختی، دانشگاه شهید بهشتی
زبان، شناخت و تفکر
۱۹
خانم دکتر حمیده جعفری
دکترای فلسفه هنر
استادیار
دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
نشانه شناسی زبان، هنر و ارتباطات
۲۰
جناب آقای دکتر ابراهیم پیشیاره
دکترا‌ی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
زبان، شناخت و تفکر
۲۱
جناب آقای دکتر محمد رضا نصیری سروی  
دکترای تخصصی برق و کنترل
دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
 زبان و فناوری
۲۲
سرکار خانم دکتر گارینه کشیشیان سیرکی
دکترای علوم سیاسی (گرایش های اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی)
استادیار
دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
ترجمه و فرهنگ سازی
۲۳
 سرکار خانم دکتر تانیا صمدیان
دکترای آموزش زبان انگلیسی
مربی
دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
آموزش زبان انگلیسی
۲۴
سرکار خانم دکتر فریده شریفی فر
دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
استادیار
دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب
ترجمه و فرهنگ سازی
۲۵
جناب آقای دکتر حمدالله راوند
دکترای آموزش زبان انگلیسی
دانشیار
دانشگاه رفسنجان
زبان، سنجش و ارزشیابی
۲۶
سرکار خانم دکتر مژگان رشتچی
دکترای آموزش زبان انگلیسی
دانشیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران شمال
زبان، سنجش و ارزشیابی
۲۷
سرکار خانم دکتر زهره سیفوری
دکترای آموزش زبان انگلیسی
دانشیار
دانشگاه آزاد-واحد علوم و تحقیقات
آموزش و مدیر بخش آیلتس
28
جناب آقای دکتر پوریا بقایی مقدم
دکترای زبان شناسی کاربردی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
زبان، سنجش و ارزشیابی
29
سرکار خانم دکتر مرضیه باقرکاظمی
دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب
زبان، سنجش و ارزشیابی
30
سرکار خانم دکتر نسیم باقرپور
دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب
ترجمه
31
جناب آقای دکتر سید محمد علوی
دکترای زبان شناسی کاربردی
استاد تمام
 دانشگاه تهران
 زبان، سنجش و ارزشیابی
32
جناب آقای دکتر علی برومندنیا
دکترای سخت افزار کامپیوتر
دانشیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب
زبان، فناوری و تولید محتوا
33
جناب آقای دکتر کامبیز رهبر
دکترای هوش مصنوعی
استادیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب
زبان، فناوری و تولید محتوا
34
جناب آقای دکتر جواد علمایی
دکترای قدرت
دانشیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب
زبان، فناوری و تولید محتوا
35
جناب آقای دکتر علیرضا عامری
دکترای آموزش زبان انگلیسی
استادیار
دانشگاه آزاد-واحد تهران جنوب
 گروه ترجمه