دوره های جدید جهت ثبت نام

درصورتیکه در خصوص هریک از دوره های زیر نیازمند اطلاعات بیشتر بودید با تلفنهای مرکز تماس بگیرید

 ۰۹۰۱۸۷۸۷۳۲۶ - ۰۹۰۱۸۷۸۷۲۳۶

1) مکالمه ترمیک 

2) لغتهای پربسامد زبان انگلیسی

3) تدریس لغات تخصصی GRE (اینجا کلیک کنید)

4) کلاسهای EPT

5) کلاسهای آمادگی آیلتس

 6) جمله نویسی (جدید)

7) کارگاه ها و وبینار ها ی مرکز

 

با تلفن های مرکز تماس بگیرید: 

 ۰۹۰۱۸۷۸۷۳۲۶ - ۰۹۰۱۸۷۸۷۲۳۶