دوره های جدید جهت ثبت نام

۱) تقاضا برای تعیین سطح مکالمه متوسط به بالا (درصورتیکه زبان شما نمی خواهید از ابتدا شروع کنید  جهت تعیین سطح کلیک کنید)

۲) مکالمه ترمیک 

۳) مکالمه ترمیک Elementary سطوح بالاتر  با تلفن های مرکز تماس بگیرید: 

  • : ۰۹۰۱۸۷۸۷۳۲۶ - ۰۹۰۱۸۷۸۷۲۳۶

۴) تدریس لغتهای پربسامد زبان انگلیسی

5) لغتهای پربسامد زبان انگلیسی فشرده روزهای فرد (جدید از اواخر آبان)

6) تدریس لغات تخصصی GRE (اینجا کلیک کنید)

7) کلاسهای EPT

8) کلاسهای آمادگی آیلتس

۸) گارگاه آموزش زبان انگلیسی به جوانان و نوجوانان از طریق بازی 

۹)  مکالمه ترمیک Intermediate جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

10) جمله نویسی (جدید)

 

با تلفن های مرکز تماس بگیرید: 

 ۰۹۰۱۸۷۸۷۳۲۶ - ۰۹۰۱۸۷۸۷۲۳۶