کارگاه ها

سال ۱۳۹۶ در شورای ۵۸ سری هشت  در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۶

ا) ساختار خواندن و درک مطلب و مهندسی معکوس برای آیتم سازی (انجام شد)

۲) آزمون دانش مدرس بر اساس الکوی دانشگاه کمبریج (TKT)

۳) نامه نگاری به زبان انگلیسی با رویکرد عملگرایی

۴) آموزش نگارش  به زبان انگلیسی (نگارش پایه )

۵) کاربرد bootstrapping در پردازش داده های علوم انسانی و زبانی

۶) آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری (آموزش و یادگیری زبان آنلاین) (انجام شد)

۷) آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری (ارزشیابی CALL) (انجام شد)

۸) سواد آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری  (CALL Literacy) ( انجام شد)

۹) دوره های تربیت مترجم همزمان (شفاهی ) انگلیسی (مقدماتی )

۱۰) دوره های تربیت مترجم همزمان (شفاهی) انگلیسی (پیشرفته)

فعالیت مرکز تحقیقات زبان انگلیسی در سال ۱۳۹۷ بقرار ذیل می باشد:

تصویب طرح راه اندازی گروه  ترجمه که فعالیت آن شامل ترجمه چکیده مقاله های فارسی به انگلیسی- انگلیسی به فارسی- ترجمه اسناد و مدارک اساتید و دانشجویان و..........

فعالیت مرکز تحقیقات زبان انگلیسی در سال ۱۳۹۸ بقرار ذیل می باشد:

طبق شورای ۴۱۲ تاریخ ۸/ ۲/ ۹۸ مصوب شدند

۱)  کلاس  های EPT که در مرداد ماه برگزار شد

۲) کلاس گفت و شنود و مکالمه برای دانشجویان ارشد (برگزار شد)

عالیت مرکز تحقیقات زبان انگلیسی در سال ۱۳۹۹ بقرار ذیل می باشد:

تصویب ۱۸ دوره ی کوتاه مدت که دانشجویان در حال ثبت نام هستند