درباره ی لگو ی مرکز

 

 

لوگوی مرکز تحقیقات زبان انگلیسی توسط جناب آقای دکتر علیرضا عامری و سرکار خانم دکتر پانته‌آ هشترودی طراحی شده است.  در نگاه اول قلم دانشگاه آزاد اسلامی که نماد دانش‌پژوهی، تعلیم و تربیت و آموزش هست در مرکز این طرح با رنگ خنثی خاکستری و شعار مهم به «منابع احترام بگذاریم» دیده می شود. رنگ خاکستری به این منظور انتخاب شده است که هر کسی با هر رنگ پوست و نژاد و قوم و قبیله ای میتواند در پژوهش حضور داشته باشد و به نوعی نه گفتن به نژادپرستی و تعصبات دست و پاگیر است. و در بالا سمت راست شماتیک دست و «الله» با رنگ سبز دیده می شود که نماد پویایی و زایایی تحقیق و پژوهش است و کشیدگی یک بازو به منزله ی نامحدود بودن ماهیت تحقیق می باشد. و سمت چپ نماد همکاری و تعاون و تعامل در کارهای پژوهشی می باشد و رنگ آبی نماد صلح طلبی و آرامش است که هدف غایی تمام پروژه های علوم انسانیست. این هدف مهم، همانا کمک به درک بهتر از آموزش، پرورش، تعلیم و تربیت و شناخت و ارتقا فرهنگ است که منجر به ایجاد جوامع متمدن، پیشرفته و اخلاق‌مدار خواهد شد. آنچه این طرح را متفاوت میکند، همت عالی و گروهی اساتید دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران جنوب می باشد که عاشقانه و بی‌دریغ در راه تعالی اهداف پژوهشی قدم برداشته اند. امید آنکه این مرکز روز به روز قدم های استوارتری را بردارد.