اخبار مرکز

کارگاه فرهنگ ترجمه دیداری و نوشتاری
کارگاه فرهنگ ترجمه دیداری و نوشتاری برگزار شد

کارگاه فرهنگ ترجمه دیداری و نوشتاری گالری

کارگاه فرهنگ ترجمه دیداری و نوشتاری با تدریس جناب آقای دکتر خوش سلیقه در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار شد. حدود ۵۰ نفر از مدرسین و دانشجویان فرهیخته از سراسر کشور در این کارگاه شرکت کردند.

ادامه مطلب
برگزاری دوره های EPT  به روش علمی

برگزاری دوره های EPT به روش علمی

پس از نشست علمی با خبرگان گروه آموزش زبان انگلیسی، و بر اساس بازخورد های مختلف از نتایج امتحانات و نظر مدرسان این دوره سرفصل جدید برای دوره ی EPT تصویب شد. در این دوره زبان آموزان ابتدا از نظر واژگان به سطح آستانه میرسند. و سطح اول خواندن درک و مطلب (Syntactical level) را فرا میگیرند.

ادامه مطلب