اخبار مرکز

برگزاری دوره های EPT  به روش علمی

برگزاری دوره های EPT به روش علمی

پس از نشست علمی با خبرگان گروه آموزش زبان انگلیسی، و بر اساس بازخورد های مختلف از نتایج امتحانات و نظر مدرسان این دوره سرفصل جدید برای دوره ی EPT تصویب شد. در این دوره زبان آموزان ابتدا از نظر واژگان به سطح آستانه میرسند. و سطح اول خواندن درک و مطلب (Syntactical level) را فرا میگیرند.

ادامه مطلب
افتتاحیه ی مرکز (گروه) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در مرکز تحقیقات واحد تهران جنوب
مرکز آموزش و یادگیری زبان (بخشی از مرکز تحقیقات زبان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب افتتاح شد.

افتتاحیه ی مرکز (گروه) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در مرکز تحقیقات واحد تهران جنوب گالری

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، در راستای تحقق سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی با اجرای طرح های درآمدزایی برای دانشگاه، مرکز آموزش یادگیر زبان (مرکز تحقیقات زبان) واحد تهران جنوب با حضور دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و دکتر علمایی معاون مهندسی و علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوب و جمعی از مسئولین این واحد دانشگاهی افتتاح شد.

ادامه مطلب