راهنمای جامع ورزش و محیط زیست در مرکز تحقیقات زبان ترجمه شد

۰۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۴ کد : ۱۶۲۸۸ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۳۳۴

مترجمین:
دکتر فریده شریفی فر
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عضو مرکز تحقیقات زبان انگلیسی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا مهدوی خانقاه، دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی
فروزان شریفی فر کارشناس ارشد MBA

پیش گفتار مترجم

امروزه بحران های محیط زیستی به شکل یک مشکل جهانی درآمده است و تلاش های گسترده ای از سوی مجامع بین المللی و منطقه ای جهت مقابله با آلودگی ها و تخریب محیط زیست صورت می گیرد. بی شک آگاهی، لازمه انجام هر گونه اقدامی است. ارتقای سطح دانش عمومی نسبت به موارد مرتبط با مسائل محیط زیستی، گامی سازنده در جهت به حداقل رساندن آسیب های وارد بر منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. ورزش نیز مانند بسیاری از نهادهای دیگر ممکن است اثرات زیان بخش بسیاری را بر محیط زیست داشته باشد. عملکرد بخش های مختلف ورزشی از جمله سازندگان فضاهای ورزشی، تجهیزات و وسایل ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی، ممکن است پیامدهایی داشته باشد که تأثیر آن بر محیط زیست قابل بررسی است، ولی سازمان های ورزشی معمولاً بعنوان سازمان های آلوده کننده محیط زیست قلمداد نمی شوند. تصمیم به فعالیت ورزشی در وهله اوّل تأثیر چندانی بر محیط زیست ندارد، ولی هنگامی که تعداد انبوهی از ورزشکاران به تمرین، رقابت، سفر برای شرکت در مسابقات، تأمین و خرید تجهیزات ورزشی می پردازند و  فضاهای متعدد برای ورزش کردن توسعه می یابند، تأثیر آن ملموس تر خواهد بود. آلودگی آب و هوا، سروصدای زیاد، آلودگی نوری، ترافیک، استفاده از منابع طبیعی تجدید ناپذیر مانند آب، کاغذ و چوب، تولید گازهای گلخانه ای بر اثر استفاده از انرژی فسیلی، استفاده از مواد شیمیایی و آفت کش ها در استخرها و زمین های چمن و محوطه اماکن ورزشی، تخریب زمین ها و مراتع برای ایجاد استادیوم و ورزشگاه و...، از مهمترین تغییراتی هستند که بدنبال ورزش و فعالیت بدنی ممکن است در محیط زیست ایجاد شوند. مدیران ورزشی باید به این هشدارها توجه داشته و تاثیرات زیست محیطی که صنعت ورزش بر محیط زیست دارد و فعالیت­های آتی ورزش یا سازمان هایشان را تهدید می کنند، را تعیین نمایند. همچنین از نقش بسیار مهم ورزش و نمادهای آن می توان برای ارتقای آگاهی های محیط زیستی و بهبود عملکرد مردمی که بخشی از این ورزش و جامعه هستند، بهره جست، این مهم، انگیزه انتخاب و ترجمه کتاب حاضر را فراهم ساخت تا مقدمات آگاهی رسانی به افراد حرفه ای در صنعت ورزش، درباره پایداری زیست محیطی و اهمیت آن برای سازمان ورزشی و محیط زیست، را فراهم نماید.

مجموعه تحقیقات وسیعی پیرامون پایداری صورت گرفته که سه حوزه وسیع و جامع را شامل می شود: محیطی، اجتماعی و اقتصادی. این سه مفهوم به یکدیگر وابسته نیستند اما ارتباط جالبی دارند. این ارتباط بدین معنا است که پایداری زیست محیطی به طور مستقل قابل درک و بررسی نیست. در زمان بررسی پایداری زیست محیطی باید جنبه های اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شوند. در این کتاب مشخصا بر پایداری زیست محیطی تمرکز شده است، اما خوانندگان در فصول مختلف متوجه جنبه های اقتصادی و اجتماعی پایداری نیز می شوند. امید است مطالعه کتاب راهنمای جامع محیط زیست و ورزش، درک عمیق تری از چالش ها و فرصت های مورد نیاز را فراهم نماید تا منافع اجرای برنامه های پایداری از نقطه نظرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بهینه شده و افزایش یابد.