چهارمین جلسه تولید محتوای بازی های عصبشناختی در مرکز تحقیقات زبان انگلیسی برگزار شد

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۶:۱۰ کد : ۱۵۵۷۸ اخبار مرکز اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۹۷
چهارمین جلسه تولید محتوای بازی های عصبشناختی در مرکز تحقیقات زبان انگلیسی برگزار شد

در این جلسه که با نام و یاد خداوند شفا بخش و عالیمرتبه آغاز شد. اساتید فرهیخته جناب آقای دکتر پیشیاره، جناب آقای دکتر حق شناس، جناب آقای دکتر نصیری، جناب آقای دکتر زمردیان، جناب آقای مهندس رضوانی و سرکار خانم دکتر دفتری فرد  در رابطه با امکان ایجاد بازی های عصب شناختی و زبانی بحث و تبادل نظر کردند. این جلسه به صورت حضوری و آنلاین در ۴ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد.